Pre nás je zdravie detí v kolektíve našej škôlky veľmi dôležité,

preto máme sprísnené podmienky pri ich raňajšom príchode.

 

Ak dieťa javí známky začínajúcej choroby a je na ňom vidno,

že nie je v poriadku, dieťa neprijmeme.

Pri nástupe dieťaťa do škôlky po chorobe alebo v prípade podozrenia na chorobu,

vyžadujeme potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa a jeho bez infekčnosti.

Tieto sprísnené podmienky, malý kolektív, čistička vzduchu a

celodenný prísun vitamínov v podobe čerstvej zeleniny a ovocia,

nám všetkým pomáhajú udržiavať zdravé prostredie bez šírenia chorôb medzi deťmi.