Milí rodičia,

s radosťou Vám oznamujeme, že dňom 2.9.2011 sme otvorili prvú anglickú materskú školu pod pôsobnosťou Ministerstva Školstva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

SPEAK STAR, ako sme našu škôlku nazvali, je predškolským zariadením, ktorého zriaďovateľom je jej materská inštitúcia – Jazyková škola SPEAK. Pôsobíme v oblasti vzdelávania už vyše 15 rokov. Naše rozhodnutie zriadiť anglickú materskú školu vyplynulo z požiadaviek našich klientov, s ktorými spolupracujeme v oblasti jazykového vzdelávania detí v predškolskom veku a ich podnetov, ktorými nás zahŕňali pri našej dlhoročnej práci s deťmi.

Názov SPEAK STAR vznikol z myšlienky, že každé jedno dieťa je pre nás výnimočná bytosť, vždy iným spôsobom. Všetky sú pre nás hviezdičkou, všetky sú pre nás „STAR“. V našej materskej škole neexistuje diskriminácia.

Sme materskou školou rodinného typu, ktorej filozofiou a devízou je individuálny prístup ku každému dieťaťu. Umiestnenie a priestory materskej školy majú za cieľ vytvoriť priateľskú a kreatívnu atmosféru, pričom vybavenie našej škôlky je prispôsobené deťom rôzneho veku a oblasti záujmu.

Našim hlavným cieľom je profilovať absolventov, ktorí sa budú plynulo vyjadrovať v anglickom jazyku. Mnohých svojich rovesníkov v úrovni anglického jazyka po odchode od nás schovajú do vrecka. Slovenskému jazyku a jazykovým zručnostiam v ňom venujeme dostatočné množstvo času. Predškoláci sú naším osobitým prvkom. Kladieme pri nich dôraz na ich neskoršiu úspešnú adaptáciu na výberových základných školách.

Veď, povedzme si úprimne, angličtina je v dnešnom svete nevyhnutná. Naše deti sa slovenský a anglický jazyk učia súčasne a prirodzene. Nie núteným bifľovaním pesničiek či básničiek. Naopak, Vaše ratolesti rozvíjame konceptom, ktorý bežne funguje v bilingválnych rodinách na celom svete.

Náš systém funguje doma v bilingválnych rodinách, fungoval doteraz v našej jazykovej škole a od septembra 2011 funguje aj v jedinom zariadení svojho druhu v Banskej Bystrici. Hovoríme o systéme, v ktorom Vaše deti naučíme komunikovať s jednou časťou pedagogického personálu po anglicky a s druhou po slovensky. Nenúteným spôsobom a prirodzenou komunikáciou Vaše deti stimulujeme k postupnému vybudovaniu si slovnej zásoby tak, aby šesťroční odchádzali na povinnú školskú dochádzku z našej materskej školy a vedeli plynule rozprávať slovensky aj anglicky.

Rešpektovanie individuálnych potrieb vášho dieťaťa je pre nás záväzkom a hlavnou prioritou. Pri výchovnom procese detí budeme klásť dôraz na ich sebarealizáciu. Postará sa o to tím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov zo Slovenska a zo zahraničia, ktorých sme pre Vás dlho vyberali. Výber tých správnych ľudí je alfou a omegou pre dosiahnutie úspechu. Taktiež si dávame záležať na výbere tých najlepších spolupracovníkov, s ktorými pre Vaše deti realizujeme rôzne typy krúžkov zameraných na pohyb, myseľ a potreby spojené s ich vekom. Ich výber má na starosti náš odborný personál. Vyberieme pre vás tých najlepších, ktorých talent a výnimočnosť budú Vaše deti s radosťou nasledovať.

V neposlednom rade je našim zámerom vychovať komplexne vzdelaných predškolákov, ktorí budú pripravení v oblasti motorických zručností, komunikácie a socializácie, vstúpiť na pôdu základných škôl v Banskej Bystrici. Intenzívne budujeme kontakt s riaditeľmi základných škôl, ktorí budú našich potenciálnych absolventov prijímať na svoju základnú školu. Odporúčať budeme rodičom len také školy, ktoré budú schopné vytvoriť triedy s našimi absolventmi, nadviažu tak na náš systém a budú úrovňou anglického jazyka, ich prváčikov, ďaleko prevyšovať úroveň absolventov z iných materských škôl. Také školy, ktoré budú náš koncept ďalej rozvíjať. O toto sa budeme zo všetkých síl v našom meste usilovať. Pre systém vzdelávania v Banskej Bystrici a hlavne pre Vás.

null

Mgr. Jana Ocharovichová

Konateľka / riaditeľka

Milí rodičia, ak hľadáte pre deti kvalitné   jazykové vzdelanie, profesionalitu a ústrevosť – radi vás privítame v našej škôlke.

Green stars - deti od 2 rokov

Telefón: 0918386859
null

Simona Petríková

Slovenská učiteľka
null

Anna Rios

UČITEĽKA ANGLICKEJ ČASTI VZDELÁVANIA DETÍ - NATIVE SPEAKER
null

Erika

Pedagogický asistent učiteľa

Yellow stars - deti od 4 rokov

Telefón: 0917984590
null

Majka

Učiteľka slovenskej časti vzdelávania detí
null

Layken Nocholas

UČITEĽKA ANGLICKEJ ČASTI VZDELÁVANIA DETÍ - NATIVE SPEAKER
null

Brigita Balážová

Asistent učiteľa

Blue stars - predškoláci

Telefón: 0907836111
null

Bibiána Cesneková

Učiteľka slovenskej časti vzdelávania detí / zástupkyňa riaditeľky
null

Sasha

UČITEĽKA ANGLICKEJ ČASTI VZDELÁVANIA DETÍ - NATIVE SPEAKER
null

Mgr. Patrícia Vetráková

PEDAGOGICKÝ ASISTENT