Milí rodičia!

V našej škôlke je pre nás najdôležitejšia komunikácia.
Pozorne počúvame všetky vaše otázky, dotazy, podnety a veľmi radi sa s vami kedykoľvek stretneme.

Naše oficiálne stretnutia prebiehajú 2x ročne a to na začiatku školského roku a pred koncom šk.roku.Samozrejme, ak sa vyskytnú nejaké udalosti, zmeny, ktoré treba prediskutovať, zorganizujeme stretnutia aj viackrát.
O všetkom vás osobne alebo mailovo vždy informujeme.

K dizpozícií je vám vždy riaditeľka a zriaďovateľka Mgr.Jana Ocharovichová na tel.čísle 0904 947 693.