• keď zaspievame prvé dve slová riekanky, „upratujeme hračky,…. “ detičky automaticky vedia, že ideme spolu upratovať
 • poznáme niektoré časti ľudského tela, 4 – 6 ročné deti ich poznajú aj podrobnejšie (ako ide potrava, kde máme rebrá, ako dýchame…)
 • poznáme ročné obdobia
 • s predškolákmi vieme napísať svoje meno, ale šikovné sú v danom smere aj niektoré 4-ročné detičky:)
 • poznáme niektoré základné dopravné značky
 • vieme, že pred cestou sa vždy zastavíme, počkáme na ostatné deti, pozrieme sa, či ide auto a až potom prejdeme rýchlym krokom na druhú stranu
 • s predškolákmi poznáme základné geometrické tvary, rozlišujeme rozdielnu hrúbku a dĺžku obrázkov
 • vieme počítať do 20, niektorí šikovní predškoláci aj do 100:)
 • 4 – ročné a staršie detičky sa obliekajú samostatne
 • vieme spievať niekoľko jesenných a vianočných pesničiek
 • u nás predškoláci vedia samostatne krájať príborovým nožom
 • už aj dvojročné deti u nás vedia jesť samostatne lyžičkou a vidličkou
 • všetci vieme, že keď robíme s pracovným zošitom od stola odchádzame až po dokončení úlohy
 • všetci vieme, že pred a po každom jedle si umývame ruky
 • predškoláci u nás pomáhajú mladším deťom pri obliekaní
 • vieme kresliť s „rozumom“, aby sme nevychádzali z línie čiar
 • vieme sa podeliť o hračku a pekne poprosiť, ak niečo chceme:)
 • na prechádzky von chodíme spolu každý deň aj 2x, ak je počasie vyhovujúce. Chodíme do Leninovho parku, po ceste k hospicu (Europe), na Medokýš, horné a dolné ihrisko na Belvederi, a to spolu respektujúc mladší starších a naopak.