• 7.00 – 8.15     schádzanie sa detí, ranné námetové hry aj podľa výberu detí
 • 8.15 – 9.00     pohybové a relaxačné cvičenia detí, ranná hygiena
 • 9.00 – 9.30     raňajky hviezdičiek
 • 9.30 – 10.30   hygiena, vzdelávacia aktivita, príprava hviezdičiek na pobyt vonku
 • 10.30 – 11.30 vonkajšie aktivity detí, pedagogické aktivity podľa pedagogických plánov, prechádzka, hry na ihrisku
 • 11.30 – 12.30 voľné hry detí vo vnútorných priestoroch škôlky, hygiena, obed detí
 • 12.30 – 12.45 poobedňajšia hygiena (umývanie zúbkov, toaleta, prebaľovanie najmenších hviezdičiek), príprava detí na odpočinok
 • 12.45 – 14.30 poobedňajší odpočinok hviezdičiek
 • 14.30 – 15.00  prebúdzanie detí, pospánková hygiena, obliekanie, česanie hviezdičiek
 • 15.00 – 15.30  olovrant, hygiena
 • 15.30 – 16.30  voľné hry detí/ vonkajšie aktivity detí (záleží od počasia)
 • 16.30 – 17.00  voľné hry detí, čakáme na príchod rodičov