Poplatok za škôlku v šk. roku 2022/2023 platný od 1.9.2022 je;

  • 440€/* mesiac pre 2-ročné dieťa,
  • 370€/* mesiac pre dieťa od 3 rokov,
  • 400€/* mesiac pre predškolákov.

*Vyššie uvedený cenník je platný aj pri nástupe nových detí v školskom roku 2021/2022.

U nás žiadne poplatky navyše! V cene sú zahrnuté všetky aktivity detí, ako je vytvarná, tanečná, telesná, spevokol, a samozrejme angličtina s native speakerom a lektorom počas celého dňa.

Paušálny poplatok za celodennú starostlivosť ani žiadna jeho časť sa nebude vracať za dni pracovného pokoja, štátne sviatky, vianočné prázdniny, ani v prípade choroby dieťaťa alebo prípadného predčasného skončenia dochádzky dieťaťa do súkromného predškolského zariadenia počas mesiaca.

Poplatok za stravu je 4,50€/deň.

Budeme radi ak k nám dáte dieťatko na jeden skúšobný deň zdarma. Zaplatíte len za stravu 3,50€/deň a po skúšobnom dni sa rozhodnete či chcete u nás zostať:)

Poplatky za jazykovú materskú školu

 

Poplatky
Poplatok za škôlku Poplatok za stravu
za celý mesiac
     za 1 deň
stravné na deň
 

2-ročné deti

440€ 30€ 4,50€
 

deti od 3 rokov

370€ 25€ 4,50€
 

predškoláci

 

400€ 25€ 4,50€