Kreatívne hračky pomáhajú nenásilnou, nenáročnou a hravou formou rozvíjať detskú myseľ, kreativitu, šikovnosť a zručnosti. U nás nájdete rôzne hračky zamerané na podporu všetkých zručností dieťaťa. Pravidelne ich dopĺňame, dezinfikujeme a triedime. Kontrolujeme bezpečnosť a kvalitu. Deti majú k dizpozícii aj veľa kníh, nielen v slovenčine ale aj v angličtine, priamo z Londýna.

Prosíme rodičov, aby do škôlky nosili max. 1 hračku (na spanie).

Je to z hygienických dôvodov podľa zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.