• Ovládame pozdravy
  • Vedieme základnú anglickú konverzáciu – ako sa máš, ďakujem, prosím, mám sa dobre
  • Ovládame základné pokyny – nerob to, jedz, umy si tvár, ruky, zuby, sadni si, chyť sa za ruky, vľavo, vpravo
  • Bez rozmýšľania a prirodzene sa vieme pýtať na časti tela, objekty, farby, čísla
  • Vieme si vypýtať veci, ktoré potrebujeme. Pýtame si ich síce s chybami ale pani učiteľka nám rozumie:)
  • Nemáme zábrany rozprávať a používať to čo sme sa naučili. Používame angličtinu bez rozmýšľania, spontánne.
  • Učíme sa aj pomocou hudby.

Anglická učiteľka hovorí s deťmi len po anglicky čo je každodenný bežný koncept v našej materskej škole. Fungujeme systémom založenom na opakovaní tých istých fráz každý deň formou príkazov, formou bežnej prirodzenej komunikácie s deťmi. Táto prirodzená komunikácia má za cieľ memorovať a používať u detí stále nové a nové frázy a situácie. To čo zohľadňujeme je či už dieťa prišlo do styku s angličtinou. Pani učiteľka k deťom pristupuje individuálne podľa ich dosiahnutej znalosti jazyka a nadania na jazyky.