S radosťou vám oznamujeme, že naše rozšírenie Speakstaru o novučičkú triedu prebehlo úspešne.
Naše detičky si môžu nový priestor užívať už od 3.júla 2017.
Ak je vaša škôlka v lete zatvorená, tak neváhajte a prihláste na júl 2017 dieťatko k nám.
Ak ešte nemáte miesto v škôlke na šk. rok 2017/2018, tak sme tu pre vás!
Ešte sa nájdu voľné miesta 🙂
Budeme sa na vás tešiť!!