Prosíme rodičov o príchod detí do nášho zariadenia

do 8:15.