Naša škôlka sa veľmi snaží o to,aby naše detičky zdravo jedli.

 Je veľmi dôležité pre ich zdravý vývin a rast,aké kvalitné jedlo im dávame.

Je známe,že dopekané pečivo,ktoré je v supermarketoch,nie je veľmi vhodné na každodennú konzumáciu.
Preto sme sa rozhodli,že im budeme ponúkať pečivo,ktoré je priamo od pekára,čerstvo napečené každý deň.
Naše detičky každé ráno čaká vôna čerstvého pečiva.
Náš dodávateľ je SOŠ Pod Bánošom.
Ponúkajú na výber rôzne druhy pečiva – celozrné pečivo,grahamové pečivo,vianočka,štedrák,rôzne záviny,pagáče….
Našim deťom to podľa chuti striedame.

Veríme,že aj to prispieva k zlepšeniu kvality pobytu u nás.